Mission statement

Missie

JustBB2B wil door het bedenken implementeren en uitvoeren van innovatieve programma’s en de daaruit voortvloeiende hoogwaardige incentive producten een sterke bijdrage leveren aan een positieve imago associatie van haar opdrachtgevers.

Visie

JustBB2B wil binnen Nederland uitgroeien tot een van de vooraanstaande loyaliteitsbureau ’s, waarin originaliteit, creativiteit, en kwaliteit centraal staan.

Strategie

Om genoemde missie en visie te kunnen verwezenlijken, zal JustBB2B aan de hand van drie pijlers originaliteit, creativiteit en kwaliteit haar dienstverlening uitoefenen:

Originaliteit Innovatieve concepten en activaties worden bij JustBB2B ondersteund door nieuwe, kwalitatieve en exclusieve incentive producten.

Creativiteit In de ontwerpfase stelt JustBB2B haar opdrachtgever centraal door mee te denken en zoekt zo naar een maatwerk programma.

Kwaliteit Kwaliteit staat bij JustBB2B centraal voor alle producten en is een toegevoegde waarde. JustBB2B geeft dit vorm door een gedegen advies, concept en vormgeving.